Kurumsal

Sayın müşterimize;

 

TEKİMSAN, 1991 yılında tekstil yardımcı kimyasalları üretmek üzere kuruldu. Ürettiği 

ürünler ile kısa sürede tanındı ve yıllardır bu konuda faaliyet gösteren yabancı sermayeli ve

yerli tanınmış firmaların arasında sektörde önemli bir pazar payına sahip oldu.

4-5 sene gibi kısa bir süredde büyük bir gelişme göstererek bulunduğu kiralık yerden 

Hadımköy'de kendi tesislerine taşındı ve ihracat yapar hale geldi. 150 civarında personeli ve

Çorlu, Bursa, K.Maraş'da kurduğu bölge müdürlükleri ile; üeretim, pazarlama, satış, AR-GE

çalışmalarını yürüttü ve büyük başarılara imza attı. Müşteri isteklerini önemseyerek firmalara

has özel ürünler üretti. Problemleri yerinde analiz ederek video-mikroskopi yöntemini ilk kullanan

firma sıfatıyla raporlarına görselliği ekledi ve Avrupalı rakiplerden bir adım öne geçti. Kumaş,

iplik, elyaf, proses veya eleman kaynaklı problemlere kısa sürede kesin çözümler üretti.

Yakaladığı başarı ile yatırımlarını arttırarak büyümeye başladı ve ilerleyen yıllarda iplik boyama,

boyahane ve kumaş üretimi tesislerini kurdu.

Tekstil sektörü, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanayinin gelişmesinin itici ve

lokomotif gücü olmuş ve ihracatımızın %20'den fazlasını oluşturmaktadır. Buna bağlı

olarak, sağlıklı ve de gerekli bir fizibiliteye dayanmadan yapılan kapasite yatırımları iç ve dış

talepleri aşar konuma geldi. Bu nedenle; iç ve dış piyasalardaki küçük bir dalgalanma ya da

artan rekabet fiyatları aşağıya çekerek sektörü zarara uğratmaktadır. Yatırımların çoğunluğunun 

yüksek faiz ve kısa vadeli borçlanmalar şeklinde olması işletmelerin mali yapısını daha da 

bozdu. Ülkedeki ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanmaması nedeniyle sektör ufak bir krizde

bile darboğaza girmektedir. Dolayısıyle diğer yan sektörler gibi hammadde olarak dışa bağımlı

olan tekstil yardımcı kimyasalları sektörü de etkilenmektedir.

 

1998-99, 2001 ve 2008 yıllarındaki ekonomik krizlere maruz kaldı. Yaşanan krizin senaryo

yazarları ve oyuncuları değişse bile, senaryoları hiç değişmiyor. Türk parası aşırı değerlendiği

için ithalat fırlıyor, ihracat azalıyor. Dolayısıyla cari işlemler bilançosu dengesi bozuluyor. Kısa

vadeli dış borç birikimide de artınca, yeraltında hareketlenme başlıyor. Enflasyon fırlıyor, işsizlik

artıyor, şirketler birbiri ardına kapanıyor.

 

Bu krizlerden ikisini başarı ile atlatmış, ayakta kalmayı başarmış; ancak 2008

krizine yenik düşerek küçülmüş ve büyük bir mali yükün altına girmiştir. Buna

rağmen; üretimden vazgeçmemiş piyasadaki saygınlığına, adına yaraşır biçimde

devam kararı vermiştir. Kadrosu küçülmüş, olanakları daralmış olsa da ; kaliteli ve

standart üretim olgusu değişmemiştir.

 

Tekimsan; kaliteli ve standart ürünleri, sınırsız hizmeti, müşterilerimizin desteği ile vardı ve varolacaktır.

Abone Ol

İletişim

Adres
 Mustafa Kemal Paşa Mah.       
 Çetin Sokak No:7/A
 Avcılar
 İstanbul
Telefon
 (0212) 858 02 31-32
Fax
  (0212) 858 0230